W zależności od miast i gminy kwoty dofinansowań mogą się znacznie różnić. Sprawdźmy jak bardzo.

Warszawa


W Warszawie dofinansowanie w zakresie wymiany pieca węglowego na nowoczesne źródło ciepła z gazem wynosi maksimum 75% wartości inwestycji i 7 tys. zł. Na likwidację starego pieca połączonego z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej przeznaczone jest 10 tys. zł. Taka wysokość dopłaty przeznaczone jest dla osób fizycznych, jeśli chodzi o dotacje dla wspólnot mieszkaniowych jest dwa razy większe.

Kraków


W Krakowie, do końca 2017 roku władze miasta dawały dotację na likwidację pieców węglowych w wysokości 100% (maksymalnie 8 tys. zł na zakup nowego źródła ogrzewania, plus do 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni za zainstalowanie nowej instalacji c.o.). Wartość dopłat jednak z każdym rokiem maleje w tym roku jest to 80% wartości inwestycji, a w następnym ma być już tylko 60%.


Gdańsk


W Gdańsku  dofinansowanie wynosi do 5 tys. zł, do 100% wartości wydatków. W przypadku, gdy domu jednorodzinnego nie można podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, dotacja wynosząca 1000 zł będzie przyznana na nowe kotły na ekogroszek lub pelety z automatycznym podajnikiem paliwa.

Województwo śląskie


Mieszkańcy województwa, których dochód nie jest większy niż 3170 zł netto (samotnie gospodarujący) oraz 2313 zł netto na osobę (gospodarujący w rodzinie), mogą otrzymać comiesięczne dofinansowanie do rachunków za ogrzewanie, w momencie gdy zrezygnują z opalania węglem i drewnem.

Zgodnie z danymi Instytutu Badań Strukturalnych, na ubóstwo energetyczne cierpi aż 10 % rodzin co stanowi około 4 mln ludzi. Z ubóstwem energetycznym mamy do czynienia, gdy płacąc za energię nie starcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb jak zakup żywności czy leków. Wsparcie finansowe na walkę ze smogiem i ubóstwem ma płynąć z opłat za foliówki wydawanych w sklepach.
Ciekawym rozwiązaniem mogłoby być wsparcie programu termomodernizacji domków jednorodzinnych, jednak obecnie brakuje pomysłu na jego usprawnienie.