Gruntowe pompy ciepła

W otaczającej nas przyrodzie nagromadzone są duże, wręcz nieograniczone rezerwy energii cieplnej, zmagazynowanej w źródłach naturalnych. Energia ta w sposób bezpośredni nie może być wykorzystana do celów technicznych lub bytowych z powodu niskotemperaturowego charakteru tych źródeł, tj. z powodu zbyt niskiej temperatury nośnika owej energii. Praktycznie temperatura nośników tej energii zbliżona jest do temperatury otoczenia. Jednak w większości przypadków energię cieplną pochodzącą z tych źródeł można eksploatować bezpłatnie lub przy niewielkim nakładzie finansowym, co stanowi ich niewątpliwą zaletę. Z uwagi na to zasoby energii odnawialnych budzą coraz większe zainteresowanie potencjalnych użytkowników. Ze względu na niskotemperaturowy charakter tych źródeł pozyskiwanie z nich energii i przetwarzanie jej dalej do celów bytowych człowieka, wymaga zastosowania pomp ciepła Logatherm Buderus.

Pompa ciepła jest urządzeniem, które potrafi pobrać energię cieplną z otaczającej przyrody i przenieść ją do systemu grzewczego budynku, przy jednoczesnym „przetworzeniu” jej na wyższy poziom energetyczny. Oznacza to, że energia cieplna przyrody pobierana jest przy niskiej temperaturze nośnika, np. gruntu, powietrza, itp., a przekazywana jest do systemu grzewczego budynku, ale już przy dużo wyższej temperaturze, tak jak to pokazano na rysunku. Proces ten zachodzi w obiegu chłodniczym pompy ciepła przy dostarczeniu elektrycznej energii napędowej. Miejsce skąd pobierane jest ciepło przyrody nazywamy dolnym źródłem ciepła, natomiast system grzewczy c.o. lub c.w.u., górnym źródłem ciepła.

W Polsce najczęściej wykorzystywane dolne źródła ciepła to:

  • grunt
  • wody powierzchniowe
  • wody podziemne
  • powietrze zewnętrzne

Aktywne filtry

Cena 13 349,19 zł
Cena 14 858,40 zł
Cena 16 511,52 zł

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password