ogrzewanie podłogowe a kociołAby całkowicie spalić paliwo stałe jak węgiel czy drewno w kotle musi być utrzymana wysoka temperatura. Jak zatem podłączyć instalacje podłogową aby utrzymać odpowiednią temperaturę potrzebną przy spalaniu? 

            Zacznijmy od ogrzewania podłogowego. Jedną z ważniejszych cech tego ogrzewania jest niska temperatura powierzchni grzejnej, gdyż cała podłoga pełni funkcję grzejnika. Powierzchnia podłogi jest dużo większa niż powierzchnia typowego grzejnika konwekcyjnego. Podłoga, która jest podgrzewana nie może być jednak zbyt ciepła i powinna być niższa niż 29ºC w innym wypadku może być ona niekorzystna dla zdrowia a w szczególności nóg, gdyż może powodować ich obrzęk. Wyższa temperatura dopuszczalna jest tylko w łazience do 33ºC.  W tzw strefach brzegowych czyli przy ścianach z oknami oraz zewnętrznych temperatura może osiągać 35ºC  i dlatego zaleca się położenie rur z mniejszymi odstępami. Pozwala to wyrównać efekt promieniowania ciepła ku zimnym przegrodom. Ograniczając temperaturę powierzchni podłogi ograniczamy temperaturę wody, która zasila instalację grzewczą i ma duży wpływ na betonową płytę i warstwę wykończeniową podłogi. Znaczne zmiany temperatur mogłyby być przyczyną ich pękania a także byłyby powodem powstawania szczelin między deskami czy panelami podłogowymi. Temperatura wody w instalacji z rurami umieszczonymi pod warstwą wylewki wynosi 55ºC, natomiast temperatura wody zasilającej instalację z grzejnikami konwekcyjnymi może osiągać aż 90ºC.

Zatem jak można podłączyć instalację podłogową z instalacją grzewczą?

            Urządzenie grzewcze jakim jest gazowy kocioł kondensacyjny jak i pompa ciepła podgrzewają wodę do przeciętnej temperatury bez większego problemu. Temperaturę można ustawić na sterowniku a o jej osiągnięcie dba termostat. Jednak gdy ciepło ma zapewnić kocioł na paliwa stałe jak węgiel czy drewno sprawa już nie wygląda tak prosto. Niestety regulacja mocy kotła jest już mniej dokładna i opiera się głównie na zmniejszeniu powietrza dopływającego do komory spalania poprzez przymknięcie klapy zasłaniającej wlotowy otwór.

            Kotły na paliwa stałe w większości są przeznaczone do pracy w instalacjach otwartych, w których woda ma kontakt z powietrzem. Natomiast instalacja ogrzewania podłogowego lepiej, gdy stanowi układ zamknięty wypełniony wodą i powietrze nie ma dostępu, gdyż w odróżnieniu od instalacji z grzejnikami  nie odpowietrzyłaby się tak łatwo. Zatem jeśli kocioł ma prawidłowo współpracować z ogrzewaniem podłogowym, możemy wybrać jedno z dwóch rozwiązań. Jest możliwość wykonania ogrzewania podłogowego w układzie otwartym o ile instalator zadba w szczególności o zminimalizowanie ryzyka dostawania się powietrza i ewentualne umożliwienie jej odpowietrzenia. W takim wypadku naczynie wzbiorcze powinno być usytuowane wysoko a parametry pompy obiegowej wymagają precyzyjnego ustalenia. Ważne jest aby w najwyższych punktach instalacji znalazły się odpowietrzniki. Dodatkowo w pozbyciu się zapowietrzenia powinien pomóc separator powietrza zamontowany przed pompą obiegową. Można wybrać też drugie rozwiązanie i wykonać ogrzewanie podłogowe w układzie zamkniętym. W takim rozwiązaniu należy oddzielić hydraulicznie obieg kotła od obiegu grzewczego. W takiej sytuacji obieg kotła należy zabezpieczyć otwartym naczyniem wzbiorczym, a obieg grzewczy zamkniętym naczyniem kompensacyjnym z elastyczną membraną.