otulina ruryIzolacja przewodów rurowych w nowo budowanych domach to standard określony przepisami. Zaczyna się izolować również rury w starym budownictwie, wymaga to większego zachodu ale warto, gdyż korzyści są spore.

Mówi się o dwóch terminach zakładania izolacji. Pierwszym momentem na izolację rur jest termin wykonania podczas montażu rur. Wówczas otulinę wsuwa się na przewód rurowy do najbliższego trójnika, mufy czy kolanka i obcina na odpowiednią długość. Na wszelkiego rodzaju złączki nakłada się kształtki izolacyjne, a następnie całość połączenia izoluje się samoprzylepną taśmą izolacyjną.

Drugim dogodniejszym według instalatorów terminem jest moment, gdy cała instalacja jest zmontowana. Wybranie takiego terminu pozwala na przeprowadzenie próby szczelności rur i wykrycie ewentualnych nieszczelności. Jeśli przystępujemy do docinania izolacji należy pamiętać aby ich długość nie była zbyt krótka, powinna być nieznacznie dłuższa, gdyż w trakcie eksploatacji rurociągu izolacja ulega skurczeniu.

Stosowanie izolacji na rurach z zimną wodą zapobiega kondensacji pary wodnej na ich powierzchni oraz na powierzchni przegród, przez które przechodzą przewody, natomiast zastosowanie na rurach z ciepłą wodą zapobiega stratom ciepła.

Typ i rodzaj otulina dobieramy w zależności, gdzie usytuowane będą przewody: czy w posadzce, czy w części ogrzewanej lub nieogrzewanej budynku, czy w stropie itd. Musimy wziąć pod uwagę również temperaturę wody w instalacji i otoczenia przewodów. Pamiętajmy, że im większa jest spodziewana różnica temperatury medium będącego w przewodach i otoczeniu rurociągu, tym izolacja powinna być grubsza oraz powinna mieć niższy współczynnik przenikania ciepła. Musimy również zwrócić uwagę na współczynnik przenikania dyfuzyjnego pary wodnej. Im będzie on wyższy, tym będzie lepiej dla instalacji.

Większość izolacji takich jak otulina występujących na rynku polskim zachowuje bardzo dobre parametry pracy w bardzo szerokim zakresie temperatury, jednak nie znajdziemy jednej, uniwersalnej izolacji pasującej do wszystkich przewodów. Dlatego korzystajmy z fachowego doradztwa technicznego oferowanego przez producentów oraz z doświadczenia projektantów i instalatorów.