Opinie o Nas

Top

Regulamin Sklepu Moskal.pl

 

§1

1. Sklep internetowy moskal.pl, działający pod adresem moskal.pl, należy do firmy "Moskal" Roman & Jarosław Moskal, ul. Przemysłowa 7, 14-300 Morąg NIP 7410004998, REGON 004458026 zwanym dalej Sprzedającym. Konto bankowe MILLENIUM S.A. 36 1160 2202 0000 0000 5687 9889

2. Stosowane pojęcia:

Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod adresem moskal.pl oraz znajdujący się w Morągu stacjonarny punkt wystawowo-handlowy sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;

Punkt Odbioru moskal.pl - punkt prowadzony przez "Moskal" Roman & Jarosław Moskal, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż artykułów branży hydraulicznej, zwanymi dalej 'towarami'. Klient reguluje zapłatę ceny za zamówiony towar w formie przelewów bankowych lub poprzez płatności online lub za pobraniem.

4. Klient dokonując zamówienia w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę "Moskal" Roman & Jarosław Moskal, która jest administratorem danych oraz wykorzystuje je do celów związanych z realizacją sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów oraz do celów marketingowych. Klient ma prawo do wglądu, uzupełnienia i dokonywania poprawek administrowanych przez Sprzedającego, dotyczących jego danych. Klient w każdej chwili może żądać usunięcia jego danych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

§2

 

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:

- strony internetowej sklepu internetowego moskal.pl ,

- telefonicznie: infolinia 501 015 692

- pocztą elektroniczną, e-mail: sklep@moskal.pl

- bezpośrednio w siedzibie firmy

Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji, w formularzu kontaktowym oraz telefonicznie.

2. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu na wskazane przez Sprzedającego konto kwoty zaliczki określonej podczas potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Pozostała część zobowiązania musi zostać uregulowana po potwierdzeniu przez Sprzedającego, że zamówiony towar jest dostępny, nie później jednak niż przed dostawą towaru (odbiorem towaru przez kupującego). Dostępne formy płatności określane są każdorazowo na potwierdzeniu zamówienia.

W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. W przypadku zamówień realizowanych na rzecz Klientów będących konsumentami, płatność za dostarczony towar może nastąpić przy odbiorze lub w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, o ile Klient będący konsumentem w sposób wyraźny wyrazi wolę takiego sposobu zapłaty.

3. Czas realizacji zamówienia zostanie określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską wynosi do 3 dni roboczych, liczonych od momentu wysyłki zamówionego towaru. Sprzedający skontaktuje się z Klientem telefonicznie celem umówienia dogodnego terminu dostawy i ewentualnej usługi montażu. Usługa montażu jest dodatkowo płatna a jej cena potwierdzana w korespondencji potwierdzającej przyjęcie zamówienia, w przypadku zgłoszenia przez Kupującego chęci skorzystania z takiej usługi.

 

§3

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, wybór innych dostępnych w sklepie towarów, rezygnacja z zamówienia).


§4

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT bądź paragon fiskalny.


§5

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie może dotyczyć towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

2. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów jego transportu do Klienta. Koszty transportu są dokładnie określane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.


§6

W przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz Klientów będących konsumentami odpowiedzialność Sklepu za niezgodność towaru z umową określa ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002141.1176). Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 w/w. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta , w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu bez podawania przyczyny. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a strony zwracają to co świadczyły w stanie niezmienionym. Prawo to dotyczy wyłacznie klientów będącymi osobami fizycznymi.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w których osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie można wysłać do nas pocztą (na adres "MOSKAL" Roman&Jarosław Moskal ul. Przemysłowa 7, 14-300 Morąg), faxem (pod numer 89 757-81-90) lub pocztą elektroniczną (sklep@moskal.pl).
Mogą Państwo skorzystać z z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest na stronie internetowej naszego sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie , a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionych u nas towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania.
Zakupione u nas towary należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy na adres: "MOSKAL" Roman&Jarosław Moskal ul. Przemysłowa 7, 14-300 Morąg. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na 30 złotych w przypadku towaru o wadze do 30 kg, 70 złotych w przypadku towaru o wadze 70 kg lub 250 złotych w przypadku przesyłek paletowych.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.


§7

1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, transportem Sprzedającego, transportem firmy dokonującej usługi montażu a w uzasadnionych przypadkach transportem Producenta.

2. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera (w przypadku przesyłki firmą kurierską), czy przesyłka, opakowanie i zawartość jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół reklamacyjny oraz wykonać zdjęcia uszkodzenia. Odpowiedni formularz posiada kurier. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki.

3. Przed złożeniem zamówienia prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem produktu i jego właściwościami, gdyż mogą pojawić się nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z ustawień monitora Klienta.

4. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, jeżeli takie po stronie powstaną, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki .

5. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

7. Towar wadliwy lub uszkodzony w transporcie zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe ( np. z powodu wyczerpania zapasów ) Sklep według decyzji Klienta zwróci mu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

§8

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a "Moskal" Roman & Jarosław Moskal .

§9

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§10

Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie Prawa do odstąpienia od umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie moskal.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.