zawór trójdrogowyZawory trójdrogowe zaczęto stosować od momentu kiedy na rynku polskim zaczęto stosować nośniki energii pod postacią oleju, wody, pary wodnej a także wodnych roztworów substancji niezamarzających. Zawory te znajdują też zastosowanie w układach technologicznych, w których gaz, ciesz lub mieszanka gazowo-cieczowa przechodzi przez przemiany fazowe, realizując proces ogrzewania lub ziębienia.

Zawory trójdrogowe mają różne elementy i w zależności od nich spełniają różnorakie funkcje. Jeśli zawór trójdrogowy posiada napęd ręczny lub napęd elektryczny dwupozycyjny to wówczas pełni on funkcję przełącznika. Gdy posiada napęd ręczny lub elektryczny ciągły to służy do regulacji.

Zawory trójdrogowe mogą także rozróżniać się pod względem konstrukcji zawieradła. Jeśli chodzi o wspomniane zawieradło to może ono posiadać konstrukcję typu: podwójne gniazdo- podwójny grzybek , otwory-przesłona lub otwory-drążona kula. Jeśli mowa o podwójne gniazdo-podwójny grzybek to napęd tworzy ruch posuwisto-zwrotny. Gdy natomiast zawieradło jest typu otwory-przesłona lub otwory-drążona kula wtedy ruch obrotowy daje napęd.

Ponadto zawory trójdrogowe możemy rozróżnić ze względu na typ napędu. Może być on termostatyczny, ręczny, napęd silnikowy i siłownik termiczny.

Zaletami sposobu regulacji poprzez zastosowanie zawory tródrogowego są:

  • stały przepływ objętościowy czynnika grzewczego w całym układzie

  • możliwość bardzo płynnej regulacji temperatury czynnika grzewczego

  • równomierne obciążenie cieplne każdego odbiornika ciepła

  • minimalizacja różnic temperatur w źródle ciepła, między zasilaniem i powrotem

  • można je wykorzystać jako armatury rozdzielające w strefowych systemach cieplnych

  • poprawiają jakość regulacji zaworów grzejnikowych


Każdy z zaworów ma ściśle określone zadanie i zastosowanie. Użycie zaworów trójdrogowych może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie każdej instalacji c.o.