Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie centrali wentylacyjnej? Wybierając centralę wentylacją musimy wiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę i co jest naprawdę istotne. Dzięki paru wskazówkom będziemy mogli cieszyć się z udanego zakupu. 

Nasza przyszła, zakupiona centrala wentylacyjna powinna spełniać wszelkie niezbędne wymagania wynikające z całej instalacji wentylacyjnej. Gdy już dokonamy wyboru powinniśmy doradzić się projektanta instalacji czy spełnia ona wymagane parametry.

Wydajność


Jest jednym z ważniejszych parametrów, gdyż od niego zależy czy wymiana powietrza będzie wystarczająca. Należy jednak pamiętać, że wydajność jest wartością zmienną tzn że im wyższe opory powietrza pokonują wentylatory w centrali, tym mniej tłoczonego jest powietrza. Jeśli rośnie spręż (zdolność do pokonania oporów przepływu) to odwrotnie jest z wydajnością, gdyż spada. W średnim domie jednorodzinnym zakłada się, że nominalna wartość powinna być równa minimum 200 m3/h, przy czym spręż będzie wynosił ok. 150 Pa, czasami te wartości mogą być jednak zmienne.

Odzysk ciepła

Sprawność jest wartością zmienną i zależną od zmian wielu parametrów m.in. temperatury na zewnątrz jak i w środku budynku, wilgotności powietrza, wydajności centrali.
Co innego oznacza sprawność całej instalacji, centrali wentylacyjnej czy samego wymiennika ciepła.

Podstawowe elementy centrali to wentylatory i wymiennika, ale pozostałe części również są ważne:
sterownik zmieniający parametry pracy centrali- dobrze jest wybrać automatykę ze sterowaniem czasowym z cyklem dziennym lub tygodniowym

  • filtry powietrza – warto sprawdzić ewentualny koszt wymiany, gdyż może się okazać przy ewentualnej wymianie bardzo wysoki
  • grzałka tzw nagrzewnica powietrza, które jest nawiewane do wewnątrz pomieszczenia. Grzałka ta może być wodna bądź elektryczna
  • grzałka, która chroni przed oszronieniem wymiennika w trakcie niskich temperatur
  • bypas czyli obejście – dzięki niemu powietrze omija wymiennik co pozwala ograniczyć zużycie prądu przez wentylator

Sprawność samego wymiennika ciepła jest zdefiniowana w wymaganiach NFOŚiGW w szczegółowo określonych warunkach testowych w laboratorium. Przypuszczać można, że sprawność rzędu 70 % będzie satysfakcjonującym wynikiem względem wysokiej sprawności samego wymiennika zgodnie z NF 40 – 85 % i NF 15 – 90 %. W praktyce jednak ta niewielka różnica może być niezauważalna, dlatego dla ludzi nieubiegających się o dotację nie powinna mieć istotnego znaczenia.

Głośność centrali i kanałów


Jest dość istotnym parametrem ale trudnym do zbadania z góry. Wszystko zależne jest od sposobu w jaki została wykonana instalacja w całości. Największy hałas będzie słyszalny w pokojach i sypialni, gdyż będzie on wydobywał się z kanałów nawiewnych. Najmniej słyszalne będą dźwięki z wlotów kanałów wyciągowych, które najczęściej umiejscowione są w łazienkach czy kuchni.