Niestety Polska znajduje się w czołówce państw europejskich jeśli chodzi o najbardziej zanieczyszczone powietrze. Stężenie szkodliwych substancji przekracza normę a za przyczynę uważa się ogrzewanie domów przestarzałymi kotłami na paliwa stałe - węgiel czy drewno. Zanieczyszczenie jest na tyle niebezpieczne, że  benzo[a]piren, który powstaje podczas spalania przyczynia się do poważnych schorzeń takich jak choroby układu oddechowego, krwionośnego, nerwowego i rozrodczego oraz powstawania nowotworów. Nic więc dziwnego, że pojawiły się regulacje prawne wprowadzające ograniczenia i mające na celu poprawę jakości powietrza.

Uchwała antysmogowa


Zgodnie z uchwałą antysmogową dla Małopolski jest zakaz instalowania kotłów na paliwa stałe o parametrach gorszych niż przewidziane w przepisach unijnych. Dalej ustawa określa, że urządzenia zainstalowane przed 1 lipca 2017 roku  nie spełniające wyżej wymienionych warunków mogą być w użyciu ale w niedługim okresie i będą musiały zostać zamienione na bardziej ekologiczne. Ostateczny termin wymiany ma się odbyć do końca 2022. W tym okresie muszą zostać wymienione kotły, które nie spełniają norm emisyjnych. Natomiast do końca 2026 należy wymienić kotły z klasą 3 i 4, przy czym kotły klasy 5 mogą być wykorzystywane do końca swej żywotności.
Uchwała określa również jakość stosowanych paliw co oznacza, że paliwa (muł, floty węglowe, drewno czy biomasa) powyżej 20% wilgotności  nie mogą być wykorzystywane do ogrzewania domu.
W gminach, gdzie została wprowadzona uchwała antysmogowa będą pobierane próbki do badań, a za niespełnienie wymogów prawnych przewidziane są kary finansowe.  

Klasy kotłów


Na rynku dostępne są trzy klasy kotłów na paliwa stałe: 3, 4 oraz 5. Poszczególne klasy informują o maksymalnej wartości poziomu emisji zanieczyszczeń, dwutlenku węgla oraz pyłu. W rozporządzeniu Komisji UE są dokładnie określone normy, gdzie  maksymalna emisja pyłu przy pracy kotła z pełną mocą nie może przekraczać 40 mg/m³. W przypadku kotłów zgodnych z rozporządzeniem, zapewniają one dotrzymanie tego samego poziomu emisji spalin w momencie gdy, kocioł pracuje z niższą mocą (przy niższym obciążeniu emisja pyłu wzrasta). Już niedługo bo od roku 2020 będą sprzedawane jedynie urządzenia grzewcze spełniające normy określone w rozporządzeniu.

Dofinansowanie przy wymianie kotła


W ramach projektu LIFE pojawiła się sieć ekodoradców w 55 gminach na terenie Małopolski. Mają oni za zadanie doradzać mieszkańcom jak ograniczyć emisję zanieczyszczeń oraz zlikwidować stare urządzenia grzewcze. Udzielają również informacji odnośnie dofinansowań dotyczących poprawy jakości powietrza.  
O dofinansowanie  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego lub WFOŚiGW w Krakowie mogą się ubiegać mieszkańcy za pośrednictwem gmin i mogą otrzymać takie dofinansowanie na  podłączenia do sieci ciepłowniczej czy ogrzewanie gazowe, ale także na zakup kotła na węgiel, drewno lub pellety.