wybuch kotłaWybuchy na kotle nie są niczym przyjemnym a co więcej mogą być niebezpieczne. Można jednak zapobiec takim sytuacjom.

Jak odróżnić wybuch w kotle od wybuchu kotła?

Wybuch w kotle to raptowny zapłon mieszanki palnego gazu i powietrza.

Natomiast w trakcie wybuchu kotła dochodzi do rozerwania płaszcza wodnego przez wodę pod postacią pary z powodu przegrzania instalacji. Żeby jednak doszło do takiej sytuacji użytkownik musiał wcześniej nie stosować się do przepisów i wytycznych w trakcie wykonywania instalacji.

Przyczyn wybuchu w kotle może być wiele

Naturalnym etapem spalania węgla i drewna jest wydzielanie się palnych gazów, które do zapłonu potrzebują powietrza i wysokiej temperatury. Jeśli zabraknie jednego z tych składowych dochodzi do przyduszenia dopływu powietrza, co w konsekwencji prowadzi do zaniku płomienia i wydzielania się palnych gazów, których ilość zależy od intensywności spalania.

Sprawdź najbardziej niezawodny kocioł do spalania pelet Kostrzewa Twin Bio 12kw - TB 12 kW

Zanik płomienia to jedna z wielu składowych zapłonu kotła, potrzebne są sytuacje, gdy:

  • nad zasypem pojawi się tlen (wskutek nieszczelności kotła lub z innych przyczyn). Gdy powietrze dostanie się nad zasyp miesza się z palnym gazem
  • mamy do czynienia ze zbyt wysoką temperaturą – bez niej nie dojdzie do wybuchu. Do wybuchu najszybciej dochodzi zaraz po nagłym zdławieniu dopływu powietrza do kotła i  gdy w palenisku jest za wysoka temperatura.

Podawanie powietrza wtórnego może sprzyjać wybuchom, właśnie dlatego w wielu kotłach zniknęły wloty wtórnego powietrza. Obecnie cała palna mieszanka przedostaje się bezpośrednio w komin.

Sprawdź najbardziej niezawodny kocioł do spalania pelet Kostrzewa Mini BIO 10kw NE - MB 10 KW

Aby zapobiec wybuchom kotła wystarczy trzymać się kilku prostych zasad: 

  • omijać zdarzeń, w których dochodzi do znikania płomienia
  • nie dorzucać na powstały żar znacznych ilości paliwa
  • nigdy nie zamykać gwałtownie dopływu powietrza do kotła, szczególnie gdy paliwo jeszcze odgazowuje