stacje mieszkanioweMieszkaniowe stacje wymiennikowe najliczniej występują w budynkach wielorodzinnych. Aby skorzystać ze wszystkich zalet takiego rozwiązania (PI 2/2015) potrzebne jest przemyślane i dokładne dopasowanie wariantu stacji do panujących warunków. Trzeba jednak wziąć pod uwagę możliwości techniczne takiego rozwiązania.

Istnieją trzy główne kategorie doboru stacji wymiennikowych oraz instalacji im towarzyszących. Ważny jest oczywście sposób użytkowania i jakie wyposażenia mają pomieszczenia- grzejniki, baterie czy natryski, a także oczekiwania użytkowników mieszkań, jeśli chodzi o ilość i jakość dostarczanych mediów.

Drugim ważnym aspektem są parametry techniczne wody zimnej oraz źródła ciepła dla budynku. Jakie parametry powinny być brane jeśli chodzi o źródła ciepła przy doborze stacji wymiennikowych? Są to: ciśnienie dyspozycyjne, temperatura zasilania oraz moc grzewcza. Ważnym aspektem branym pod uwagę powinna być możliwość pracy przy dużej zmienności poboru ciepła. Jeśli chodzi o wodę zimną, to ważnymi parametrami technicznymi są ciśnienie dyspozycyjne oraz maksymalna wydajność.

Trzecim ważnym aspektem są parametry techniczne stacji wymiennikowych, które muszą spełniać wymagania wszystkich użytkowników mieszkań, biorąc pod uwagę możliwości (parametrów) źródła ciepła i sieci wodociągowej.

Pamiętajmy, że poszczególne systemy stacji wymiennikowych w budynku mają podstawowe elementy:

  • stacje wymiennikowe;

  • instalacje główne, które rozprowadzają media w budynku i zasilające stacje wymiennikowe;

  • instalacje indywidualne, które rozprowadzają media w lokalach użytkowych, mieszkaniach lub innych strefach, które są zasilane przez stacje wymiennikowe.

 

W momencie, gdy w budynku nie ma możliwości spełnienia wymienionych wymagań, nie należy stosować stacji wymiennikowych.