Pompy ciepła same w sobie nie wytwarzają ciepła, potrzebują do tego czynników z zewnątrz takich  jak ziemia, woda czy powietrze. Z tego względu pompa jest złożonym systemem. Wyróżniamy trzy podstawowe elementy składające się na prawidłową pracę pompy:

  • źródło górne
  • źródło dolne
  • pompa


Ziemia

 Najczęstsze źródło pobierania ciepła przez pompę ciepła to ziemia. Instalacja może występować w następujących formach:
kolektor poziomy to rury usytuowane na głębokości od 1 do 2 m, wypełnione płynem niezamarzającym
sonda pionowa  umiejscowiona na głębokości kilkudziesięciu metrów i składa się z pojedynczych rur zlokalizowanych w odwiertach głębokich

Dużą zaletą korzystania z sond pionowych jest stabilna i dodatnia temperatura w okresie największego zapotrzebowania na ciepło w okresie zimowym. Temperatura jednak wzrasta wraz z głębokością i nie mają na nią znacznego wpływu czynniki zewnętrzne w postaci zmiennych pór roku. Jeżeli zdecydujemy się na korzystanie z pompy, która wykorzystuje dolne źródło musimy się przygotować, że koszty wykonania odwiertów mogą być wysokie. Korzystając z tego typu źródła nie ma znaczenia jak jest zagospodarowany teren czy obsadzony roślinami, utwardzony czy zabudowany.
Mniej kłopotliwe są z pewnością kolektory poziome, gdyż nie wymagają specjalistycznego sprzętu.  Natomiast potrzebują sporej nieobsadzonej, niezagospodarowanej i nieutwardzonej powierzchni. Dlaczego? Promieniowanie oraz deszcz muszą mieć swobodny dostęp do kolektorów, w przeciwnym wypadku zasoby ciepła nie będą miały szans do odnowy pomiędzy sezonami. Możemy powierzchnię wykorzystać do założenia trawnika lub drenażu odsączającego przydomową oczyszczalnię.

Woda

To kolejne cenne źródło do wykorzystania przez pompę ciepła. Temperatura wód gruntowych,  sięga nawet  10°C. Aby skorzystać z jej zasobów będziemy potrzebowali studnie czerpną oraz zrzutową. Jednak niezwykle istotnym i decydującym czynnikiem korzystania z takiego źródła jest dostępność wód gruntowych, jedynie nieliczne działki posiadają cieki wodne na tyle duże aby je można było eksploatować. Poza tym niejednokrotnie skład wody ma decydujący wpływ. Nie mogą w niej znajdować się duże ilości żelaza, wapnia czy manganu, gdyż spowoduje to prędzej czy później zapchanie m.in. filtrów, wymiennika ciepła. Rozwiązaniem może być regularne czyszczenie ale wtedy instalacja już nie spełnia swojej bezobsługowej roli.

Powietrze

Źródło te mimo większej zmienności w porównaniu do wody czy ziemi jest najbardziej popularne. Skąd ten fenomen? Oprócz swoich słabych stron ma niepodważalne zalety - powierzchnia działki nie ma tu istotnego znaczenia, gdyż powietrze dostępne jest wszędzie i w dowolnych ilościach. Dodatkowo nie musimy montować dodatkowych instalacji po stronie źródła dolnego co przyspiesza i ułatwia zamontowanie pompy, dzięki czemu koszty są znacznie niższe. Kolejnym plusem jest to, że na zagospodarowanej działce również możemy zamontować pompę, nie ingerując w rośliny czy powstałe już założenia. Minusem takich pomp może być fakt, iż stale zmienia się temperatura powietrza i czasem może osiągać nawet -25°C a co za tym idzie pompa działa ale jej praca jest znacznie mniej ekonomiczna.