pompa ciepła z kotłem gazowymHitem ostatnich czasów jest kondensacyjny kocioł gazowy w zestawie z powietrzną pompą ciepła. Poza kwestiami ekonomicznymi okazuje się, że ma pozytywny wpływ na sieć elektroenergetyczną oraz ochronę środowiska.

Zimą, kiedy następuje okres szczytu na zapotrzebowanie na energię możemy zauważyć, że między godzinami 13 a 15 następuje mniejsze zapotrzebowanie, natomiast między 16 a 20 nasze zapotrzebowanie na ciepło jest największe. W czasie wiosenno-jesiennym największe zapotrzebowanie przypada w godz. 19-21. W odniesieniu do takiej sytuacji, gdzie następuje przeciążenie sieci elektroenergetycznych, wprowadzono w niektórych krajach elektryczne taryfy dynamiczne.

Niestety, w Polsce taryfy jakie są zastosowane dla osób prywatnych nie pokazują w pełni istoty problemu przeciążenia sieci. Ale można wprowadzić pewne rozwiązanie, które pomoże rozwiązać ten problem. Stosując inteligentne menadżery energii moglibyśmy zdalnie sterować pompą ciepła, która pracowałaby głównie w porze najtańszej energii czyli poza szczytami, natomiast w czasie, w którym następuje spadek energii elektrycznej w sieci, pompa ciepła mogłaby być wyłączana, a włączany byłby kocioł gazowy. W związku z tym pojawiałoby się więc przełączenie na tańsze lub bardziej dostępne w danym czasie źródło ciepła.

Być może w najbliższych latach będzie można się spodziewać pojawienia się ofert łączonych sprzedaży gazu i energii elektrycznej w jednym pakiecie. Pozwoliłoby to na wzmocnienie znaczenia pomp ciepła hybrydowych oraz pieców gazowych, dzięki którym mogłaby pojawić się korzyść dla klientów związana z obniżeniem łącznych kosztów ogrzewania. Ponadto upowszechnienie pomp ciepła hybrydowych, korzystnie mogłoby się przyczynić do wyraźnej redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. Pamiętajmy, że pompy ciepła to jedna z nielicznych technologii grzewczych nie powodujących żadnej lokalnej emisji zanieczyszczeń tak jak gazowe kotły kondensacyjne, które należą do urządzeń praktycznie nieemisyjnych.