Pozytywnym aspektem płytowych wymienników jest wysoka sprawność przy kompaktowych wymiarach. Mają szerokie zastosowanie m.in. w ciepłownictwie, wykorzystaniu ciepła odpadowego, chłodnictwie, ale również w instalacjach basenowych oraz przygotowaniu c.w.u. i instalacji c.o. W obecnej chwili wszystko, co jest budowane, musi być energooszczędne, dlatego rola odzysku ciepła w instalacjach stale rośnie.

 

Płytowe wymienniki ciepła i ich zastosowanie

Wymienniki ciepła, które są lutowane mogą być użyte w budynkach, gdzie sieć ciepłownicza lub

instalacja korzysta z odnawialnych źródeł energii (np kolektory lub pompy ciepła). Projektanci coraz częściej w swoich projektach uwzględniać muszą wszelkie możliwe zyski ciepła. Powinno być brane pod uwagę również ciepło odpadowe, które mogłoby być przekazywane dzięki płytowym wymiennikom ciepła.

Dużą popularnością zaczynają się cieszyć rozwiązania hybrydowe czyli połączenie różnych źródeł ciepła w jednej instalacji, które w wielu przypadkach potrzebują wykorzystania małych, lutowanych wymienników ciepła. Dobrym przykładem rozwiązania hybrydowego mogłoby być połączenie instalacji łączącej kominek z płaszczem wodnym i kotłem gazowym. Niektóre ze źródeł ciepła pracują w układzie otwartym, a niektóre w zamkniętym i nie mogą działać w jednym systemie. Dlatego potrzebny jest płytowy wymiennik ciepła, gdyż pozwala przekazać on znacznie powyżej 90 % ciepła produkowanego przez kominek do układu zamkniętego jakim jest instalacja c.o.

Kolejnym przykładem, gdzie mogą zostać wykorzystane wymienniki w układzie hybrydowym jest instalacja solarna i kocioł. Wymiennik bowiem pomaga oddzielić obieg solarny z zasobnikiem do instalacji c.u.w, dzięki czemu zapobiega rozwojowi niepożądanych bakterii.

 

Jaki jest potencjał wykorzystania ciepła ze ścieków szarych?

Coraz więcej mówi się na temat wykorzystania ciepła zawartego w ściekach szarych. Można wykorzystać tu wymienniki ciepła. Do betonowych kolektorów zbierających i oddających ciepło do rurek wbudowanych w kolektory napływają ścieki, przy czym rurki mogłyby stanowić dolne źródło dla pompy ciepła. Aktualnie trwają prace nad znalezieniem odpowiedniego układu, który nie spowodowałby znacznej ingerencji w instalacje a efektywnie korzystał z ciepła odpadowego z wykorzystaniem płytowych wymienników ciepła. Wciąż prowadzone są prace przy konstrukcji wymiennika, aby dawał sobie radę z pH ścieków oraz cząstkami i zanieczyszczeniami w nich zawartymi.