kociołKażde nieodpowiedniej jakości paliwo może spowodować szereg zmian i usterek w kotłach, co może spowodować jego awarię a w najgorszym wypadku zatrzymanie pracy, co stanie się największym problemem szczególnie zimą.

Aby zrozumieć jaki wpływ ma olej na pracę kotła, dobrze byłoby przytoczyć schemat działania kotła i roli jaką spełnia w nim paliwo. Cały proces palnika olejowego opiera się na spalaniu mieszanki powietrza i mgiełki olejowej. Pracujący wentylator, który dostarcza powietrze do komory spalania, napędza pompę, która spręża olej do ciśnienia 10-20 barów. Element, który spaja wentylator i pompę to plastikowe sprzęgło, które po wielu latach eksploatacji może ulec zużyciu. Olej pod ciśnieniem przekazywany jest do dyszy olejowej, znajdującej się na końcu palnika w tzw wsporniku dyszy. Dysza pozwala na rozpylanie oleju, tworząc mgiełkę. Tak rozpylony olej zostaje zmieszany z powietrzem tworząc palną mieszankę. Powstała mieszanina zapala się od elektrod zapłonowych. Cały proces kontrolowany jest przez automat palnikowy.
Podczas uruchamiania palnika ciśnienie oleju i powietrza jest odpowiednio ustawiane. Analizowane są też związki w spalinach takie jak tlen i tlenek węgla oraz wynikający z nich dwutlenek węgla. W miarę satysfakcjonujące wartości tlenków węgla to wartość poniżej 20 ppm, natomiast nie więcej niż 20 cząsteczek związku węgla na milion. Taka dokładność jest wymagana, gdyż wartość 100 ppm odpowiada za znaczny spadek sprawności kotła. Powstały tlenek węgla powoli osadza się wewnątrz komory spalania, co jest przyczyną utrudnień wymiany ciepła na linii spaliny i woda grzewcza. Nawet 0,5 mm sadzy jest powodem wzrostu temperatury o 30ºC i spadek aż o 13% sprawności kotła. Olej dostarcza dodatkowo siarki, która po spaleniu tworzy związek chemiczny z tlenem powodując negatywny wpływ na środowisko, a co za tym idzie i na nasze zdrowie. Związek SO2 jest bezbarwnym gazem, trującym i cięższym od powietrza o 2,5 razy.
Natomiast SO3 jest głównym sprawcą korozji kotła. Wniosek wypływa taki, że im lepszy olej tym mniejsze zawartości w nim siarki i mniejszy negatywny wpływ na nasz kocioł. Warto też za każdym razem gdy uzupełniamy olej, sprawdzać i ewentualnie regulować palnik, który odgrywa bardzo ważną rolę przy spalaniu paliwa.