kominSzukając przyczyn problemów związanych z ciągiem kominowym i funkcjonowaniem urządzeń grzewczych, zaleca się dokładne przyjrzenie się samemu kominowi, jak i jego otoczeniu, w którym on funkcjonuje. W niektórych przypadkach zastosowanie nasad kominowych celem wzmocnienia lub ustabilizowania ciągu kominowego może być wskazane, w innych – może nie przynieść oczekiwanych efektów, a nawet zaszkodzić. Jakie to przypadki i kiedy możemy stosować omówimy poniżej.

Wiadome jest, że przewody kominowe – wentylacyjne, dymowe i spalinowe – odpowiedzialne są za odprowadzanie produktów spalania, zużytego powietrza czy gazów spalinowych z paleniska z pomieszczenia na zewnątrz. Obecne przepisy tyczące się przedmiotu budowy kominów a także ich konstrukcji mówią jak w prawidłowy sposób powinno wyglądać działanie kominów właśnie w tym zakresie biorąc pod uwagę warunki normowe, tj. związanych z doprowadzeniem odpowiedniej ilości powietrza do procesu spalania lub na potrzeby wentylacji. Czynnikiem, który odpowiada za usuwanie produktów spalania jest tzw. siła ciśnienia czyli siła ciągu kominowego.

Jak wiemy, ciąg kominowy powstaje pod wpływem ruchu cieplejszego od zewnętrznego powietrza wewnętrznego lub od ogrzanych gazów spalinowych lub, a wynikiem takiego ruchu jest różnica ciężarów ogrzanego, a przez to lżejszego, słupa powietrza w kominie oraz ciśnienia atmosferycznego. Zatem podsumowując im wyższa jest temperatura wewnętrznego słupa powietrza albo gazów w kominie a także im niższa temperatura jest zewnętrzna, tym będziemy mieli silniejszy pęd ku górze. Oczywiście ciąg, z powodu zmieniających się warunków atmosferycznych, może ulegać zmianom. Bardzo często, szczególnie podczas lata, temperatura powietrza na zewnątrz jest zbliżona do temperatury wewnątrz budynku, wtedy zostaje odwrócony kierunek ruchu powietrza i powstaje tzw. ciąg wsteczny. Czasami jednak za problemem w prawidłowym "ciągu" kominowym mogą stać wady konstrukcyjne i wykonawcze komina. Z tego względu w wielu przypadkach problemów nie można rozwiązać przez samo zastosowanie nasad kominowych.

Dlatego zamontowanie nasad na wszystkich przewodach wentylacyjnych, które obsługują dane pomieszczenia (lokal) bez zagwarantowania odpowiedniego nawiewu powietrza z zewnątrz „nie wyleczy” kominów z ciągów wstecznych.

Nasady kominowe są elementami zakończenia przewodów kominowych. Pełnią funkcję osłon wylotu komina przed wiatrem i wodami opadowymi oraz przedłużają go. Dzięki nim powstaje przetworzenie energii wiejącego wiatru oraz wytworzenie podciśnienia w przewodzie kominowym, zapewniając efektywny ciąg kominowy. Musimy pamiętać, że nasada działa jedynie, gdy wieje wiatr. Zaburzenia jakie się pojawiają w pracy kominów, wywoływane wiatrami skośnymi, gdzie potrzebne byłyby nasady, stanowią bardzo mały odsetek przyczyn. Pozostałą część wynika z wyżej wymienionych wad kominów. Nasady możemy zastosować jedynie w następujących przypadkach:

  • występowania wiatrów, które zakłócają ciąg komina;

  • przewód kominowy, umiejscowiony poniżej połaci dachu lub innej przeszkody

  • gdy w pobliżu komina znajduje się jakieś wysokie drzewo;

  • gdy komin jest za krótki i ma bardzo mały przekrój.


Przed właściwym doborem nasady powinniśmy uprzednio przeprowadzić badania bilansu powietrza w pomieszczeniu (lokalu) i dokonanie koniecznych obliczeń.