płyta pilśniowaIzolacja cieplna, dobrze wykonana jest niezwykle ważna w każdym domu. Chroni ona bowiem pomieszczenia przed utratą ciepła, co ma niezwykle istotne znaczenie zwłaszcza zimą. Z punktu widzenia techniki za materiały izolacyjne uważa się te, których współczynnik przenikania ciepła obliczany w temperaturze 20°C jest mniejszy od 0,175 W/mK. Materiały izolacyjne powinny spełniać szereg określonych funkcji, ale o tym w dalszej części artykułu.

Zacznijmy od funkcji jakie powinny pełnić materiały izolacyjne
– ochrona cieplna budynków, instalacji, zbiorników (ograniczanie strat ciepła na zewnątrz)
– ochrona przed korozją
– ochrona akustyczna
– ochrona przed wykraplaniem się pary wodnej na zimnych ściankach rur i zbiorników

Materiały izolacyjne możemy również podzielić z uwagi na pochodzenie na dwie duże grupy:
- organiczne – gdzie składnikami są części roślinne lub porowate masy plastyczne
- nieorganiczne - pochodzące z surowców mineralnych (skały, cementy, szkła, żużle itp.).

Do materiałów termoizolacyjnych pochodzenia organicznego zaliczamy:
- materiały torfowe (proszek torfowy, płyty torfowe),
- płyty pilśniowe,
- płyty wiórowo - cementowe,
- płyty ze słomy i z trzciny,
- płyty paździerzy lnianych i konopnych,
- płyty drzewne, korkowe i z kory sosnowej,
- maty i płyty z wełny owczej,
- materiały nasypowe z celulozy.

Do materiałów termoizolacyjnych pochodzenia nieorganicznego zaliczamy:

- wełnę żużlową i wyroby z niej (praktycznie nie stosowane)
- wełnę skalną i wyroby z niej,
- przędzę ,watę i wełnę szklaną oraz wyroby z nich,
- szkło piankowe,
- wyroby ze spienionego poliuretanu ( np. pianki PUR),
- wyroby z polistyrenu spienionego, styropiany ( ekspandowane i ekstrudowane).

Jeśli chodzi o właściwości to porowatość jest podstawową właściwości materiałów termoizolacyjnych, określająca ich jakość. Termoizolacyjność zależy nie tylko od sumarycznej porowatości, ale również od jego rozmiaru, charakteru i rozkładu porów. Pory powstają podczas produkcji wskutek wprowadzania do surowca gazotwórczych preparatów (poroforów). Lepsze właściwości termoizolacyjne ma materiał z małymi zamkniętymi porami. Unieruchomienie powietrza w zamkniętych, małych porach powoduje lepsze wykorzystanie jego właściwości izolacyjnych. Powietrze,które jest w ruchu przenosi ciepło przez konwekcję. Z tego powodu właśnie w gruboporowatych, jamistych materiałach z wydłużonymi otwartymi porami istnieją warunki do wnikania konwekcyjnych potoków powietrza. Dlatego właśnie taki materiał jest lepszym przewodnikiem ciepła niż materiał z zamkniętymi, małymi porami. Zatem im jest mniejsza objętość powietrza zamkniętego w pojedynczych porach, tym jest mniejsza możliwość konwekcji i tym samym lepsze jego właściwości termoizolacyjne. Ponadto im mniejsza gęstość objętościowa termoizolacyjnego materiału , tym mniejsza jego przewodność ciepła.
Jeśli chodzi o gęstość objętościową materiałów termoizolacyjnych to również jedna z ważniejszych właściwości charakteryzujących termoizolacyjność materiałów. Im mniejsza gęstość objętościowa, tym lepsza jakość materiału termoizolacyjnego.
Kolejne właściwości to wytrzymałość. Materiały termoizolacyjne o bardzo porowatej budowie cechuje niewielka wytrzymałość. Wytrzymałość opisują trzywskaźniki – wytrzymałość na ściskanie, na zginanie i na rozciąganie. Wytrzymałość materiałów można zawsze zmienić przez dobór warstw albo zastosowanie specjalnych metod ich obróbki.
Kolejne cechy to wilgotność, nasiąkliwość i przewodność ciepła. Jeśli chodzi o wilgotność to duża porowatość sprzyja zawilgoceniu materiału. Gdy materiały są w trakcie użytkowania w warunkach dużej wilgotności to przestrzenie pomiędzy włóknami czy pory mogą być częściowo bądź też całkowicie wypełnione wodą. Woda ma współczynnik przewodzenia ciepła ok 20 razy większy niż gazu. Zatem zawilgocenie materiału termoizolacyjnego zwiększa współczynnik przewodzenia ciepła.
Inne równie ważne właściwości materiałów termoizolacyjnych to: odporność biologiczna, ognioodporność, mrozoodporność, palność, stabilność termiczna.