kotły rusztoweBardzo popularnym sposobem palenia w Polsce jest spalanie paliw stałych w urządzeniach wielopaliwowych. Zarówno drewno jak i węgiel są spalane, naprzemiennie lub jednocześnie. Punktem odniesienia stały się dane statystyczne z badań dotyczących ogólnego zużycia energii w gospodarstwach domowych obejmujące lata od 2002 do 2009 r.

Badania pokazały, że aż 51,1 % gospodarstw domowych w Polsce korzysta z ciepła wytwarzanego przez urządzenia na paliwa stałe. Najczęściej wykorzystuje się kotły stałopalne dwufunkcyjne, głównie węglowe a także kotły stałopalne jednofunkcyjne. Natomiast mniejszą popularnością cieszą się piece kuchenne, kominki, piece kaflowe ze względu na ich coraz rzadsze wykorzystywanie.  

Zaledwie 18 % stanowią urządzenia na paliwa stałe w przygotowaniu c.w.u. Ta wartość wynika zapewne z tego, iż z grupy urządzeń stałopalnych do celów przygotowania c.w.u. Można wykorzystać głównie kotły węglowe dwufunkcyjne. Ponadto 20 % udziału kotłów dwufunkcyjnych w ogólnej strukturze źródeł ciepła na cele jest potwierdzeniem na wcześniejsze wyniki. Jeśli pod uwagę weźmiemy aspekt teoretyczny to do przygotowania c.w.u. Możemy wykorzystać kominki z płaszczem wodnym, które pracują w rozbudowanych systemach z zasobnikami c.w.u i buforami ciepła. Jednak są to rozwiązania bardzo rzadko stosowane.

 Palenie węglem wykorzystywane jest w 6,1 % gospodarstw, natomiast drewnem opałowym 4,8 %. Oczywiście priorytetem w wyborze paliw przy spalaniu dwupaliwowym jest oczywiście dostępność i ekonomiczne aspekty. Drugorzędnym kryterium może być pora roku. W okresie intensywnego palenia czyli zimą, najczęściej wykorzystuje się węgiel jako bardziej kaloryczny i dłużej utrzymujący ciepło rodzaj paliwa. W okresach przejściowych, na początku i na końcu sezonu palenia korzystniejsze jest jednak przepalanie drewnem, aby szybko ogrzać dom.

 Jeśli chodzi o kotły rusztowe te z najprostszym rozwiązaniem to zapewne palenie obydwoma rodzajami paliw odbywa się niemal jednocześnie. Gdy przeminie okres przestoju, chętniej wykorzystywane jest drewno jako paliwo łatwiejsze do zainicjowania spalania i ciepła. Jak już komora spalania oraz komin osiągną odpowiednią temperaturę, wówczas bardziej pożądany jest węgiel i wykorzystywany jest do końca, aż do wypalenia. 


Wspomniane zostały dwa rodzaje paliw jako te najczęściej wykorzystywane zamiennie lub jednocześnie. Warto zwrócić uwagę na to iż w kotłach wielopaliwowych możemy zastosować biopaliwa w postaci polan, brykietów drzewnych i nie tylko.

Jak wynika z badań urządzenia do spalania paliw stałych odgrywają znaczną rolę w procesie produkcji energii cieplnej w gospodarstwach domowych. Mówi się, że w 2009 roku w Polsce ok 13,3 mln gospodarstw domowych miało 20 % udziału w krajowym zużyciu energii. Co więcej średnie zużycie wyniosło 21 GJ energii na 1 mieszkańca. Idąc dalej badania pokazały również, że największy udział należał do paliw stałych, gdzie główną rolę odegrał węgiel kamienny - 42,74 % a także drewno opałowe stanowiąc 42, 49 %. Jedynym odnawialnym przekaźnikiem energii masowo wykorzystywanej w gospodarstwach jest drewno opałowe, które znalazło zastosowanie w 40 % gospodarstw. Pozostałe paliwa takie jak biopaliwa, koks, węgiel brunatny cieszą się znacznie mniejszą popularnością.

 Jeśli weźmiemy pod uwagę ogólny bilans energii wytworzonej na potrzeby gospodarstw to wynosi on 29,6 % z węgla kamiennego, z drewna opałowego 13%. Jeśli chodzi natomiast o bilans krajowy to zapotrzebowanie rozkłada się następująco 12,2 % z węgla kamiennego a 6,13 % z drewna opałowego.