koszty ogrzewania

Istnieje wiele sposobów na ogrzewanie własnego domu. Na rynku odnajdziemy ogromny wybór urządzeń grzewczych. Które rozwiązanie jest najbardziej ekonomiczne?

Za ogrzewanie zapłacimy tym więcej im dom czy mieszkanie będzie większe (większa powierzchnia do ogrzewania i dużo trudniejsza ochrona przed stratami ciepła). Informację o rocznym zapotrzebowaniu na energię odnaleźć możemy w projekcie architektoniczno-budowlanym lub w świadectwie charakterystyki energetycznej, na podstawie czego będziemy mogli wyliczyć wydatki. Domy, które zostały zaprojektowane i wybudowane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami będą miały wskaźnik zapotrzebowania nie większy niż  85 kWh/m2 rocznie. Jeszcze do niedawna wskaźnik ten wynosił  100 kWh/m2 rocznie.

Na wartość wydatków oprócz powierzchni ma też wpływ wybrane urządzenie grzewcze. Zostaną przedstawione zatem przybliżone, przeciętne wartości kosztów wytwarzania ciepła przez urządzenia najczęściej montowane w domach jednorodzinnych opartych na cenach paliw i energii elektrycznej z połowy bieżącego roku. Zacznijmy od najdroższych rozwiązań a skończmy na najmniejszych wartościach. 

–    grzejniki elektryczne (taryfa G11) – 0,60 zł/kWh.

–    kocioł kondensacyjny na gaz płynny w ramach umowy na dzierżawę zbiornika – 0,40 zł/kWh

–    grzejniki elektryczne akumulacyjne (taryfa G12) – 0,35 zł/kWh

–    kocioł na olej opałowy – 0,33 zł/kWh

–    kocioł tradycyjny na gaz ziemny – 0,30 zł/kW

–    kocioł kondensacyjny na gaz płynny z własnego zbiornika – 0,24 zł/kWh

–    kocioł kondensacyjny na gaz ziemny – 0,23 zł/kWh

–    kocioł na pelety – 0,22 zł/kWh

–    pompa ciepła powietrzna – 0,20 zł/kWh

–    kocioł zasypowy na węgiel (miał) – 0,19 zł/kWh

–    kocioł z podajnikiem na węgiel – 0,18 zł/kWh

–    kocioł na drewno – 0,15 zł/kWh

–    pompa ciepła gruntowa – 0,12 zł/kWh

 

Aby wyliczyć koszt ogrzewania roku w ciągu roku, powinniśmy pomnożyć  wartość wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową poprzez koszt wytwarzania ciepła w wybranym urządzeniu jak i poprzez ogrzewaną powierzchnię.