Instalacja c.o. powinna być właściwie zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia, który pojawił się po  podgrzaniu wody w instalacji c.o. przez kocioł. W momencie gdy zdecydujemy, że centralny piec na paliwa stałe zostanie zabezpieczony zamkniętym naczyniem wzbiorczym bez dodatkowego urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła, musimy liczyć się z przykrymi konsekwencjami. 

W instalacji bardzo często stosowane jest zamknięte naczynie wzbiorcze, ponieważ system grzewczy zamknięty jest znacznie rzadziej narażony na korozję, w związku z tym jest bardziej trwały. Z tego powodu właśnie część instalatorów zaleca ww rozwiązanie choć jeszcze jakiś czas temu według przepisów polskiego prawa było to zabronione.

Dawka zakumulowanego ciepła z porcji węgla załadowanego do kotła jest na tyle wielka, że nawet zupełne odcięcie dopływu powietrza do komory spalania nie wpłynie na szybki spadek temperatury wody w kotle. Dlatego właśnie zabezpieczenie instalacji wyłącznie przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa jest niestety niewystarczające.

Przypomnijmy, że kotły na paliwo stałe pracujące w zamkniętych instalacjach grzewczych mogą być wyposażone w urządzenia służące do odbioru nadmiaru ciepła, chroniącego układ przed przegrzaniem.

  •  W takim układzie w miejscu przelewowego naczynia wzbiorczego zamontowany może być zamknięty, membranowy zbiornik ciśnieniowy.
  •   W przypadku układów zamkniętych pamiętaj o urządzeniach, które ochronią system w razie gdyby prądu nie było. Może to być zawór zabezpieczenia termicznego. Nie wskazany jest wybór tego modelu instalacyjnego w domu zasilanym w wodę poprzez hydrofor oraz tam, gdzie są częste przerwy w dostawie wody. W takim wypadku nie wskazany jest montaż kotła w układzie zamkniętym.
  •  wskazana temperatura pracy to 60-80°C, gdzie maksimum dopuszczalnej temperatury to 85°C, a maksymalne dopuszczalne robocze ciśnienie wynosi 1,5 bar.
  •  układ zamknięty w większości zalecany jest do instalacji grzewczej opartej  na kotle z automatyczną dostawą paliwa -kocioł gazowy, olejowy elektryczny. Gdyby doszło do przegrzania instalacji można automatycznie wyłączyć taki kocioł.