instalacja grzewczaW nieoczyszczonych instalacjach c.o. oraz c.w.u odkładający się osad jest przyczyną gorszego ich funkcjonowania oraz sprzyja niepotrzebnym utratom energii.
Na skutek kamienia powstaje korozja, która zmniejsza wydajność paliwową kotła, jest powodem osłabienia cyrkulacji wody i może przyczynić się w najgorszym wypadku do uszkodzenia pompy. Pomocne mogą się okazać preparaty, które pomogą zapobiegać i chronić instalacje.
Coraz częściej instalowane są energooszczędne systemy grzewcze. Zaliczają się do nich głównie kotły małej pojemności i z nowoczesną armaturą pomiarowo-regulującą. Co więcej coraz częściej zastosowanie znajdują wymienniki ciepła w formie miękkich rurek o niewielkim przekroju. Ale niestety takie systemy grzewcze potrafią reagować na najmniejsze nawet zanieczyszczenia. Stykanie się wody, ciepła i metali jest powodem powstawania korozji (przecieki, perforacja), osadzania się kamienia ( głośna praca kotła, niedogrzane grzejniki, straty paliwa,) a także skażenia bakteriami (korozja wżerowa, zapowietrzone grzejniki). Niestety osadzanie się rdzy występuje we wszystkich instalacjach wodnych, posiadających elementy metalowe. Podczas, gdy wcześniej w objętościowo dużych instalacjach o małej prędkości przepływu wody, cząsteczki osadu pojawiały się w załamaniach, w wyżłobieniach radiatora czy kotłach, to w nowoczesnych systemach grzewczych te nawet najmniejsze zanieczyszczenia rdzy i kamienia powodują:


◗ blokowanie się zaworów mieszających;
◗ zagrożenie zatkania osadników zanieczyszczeń, rur i zaworów
◗ zmniejszony przekaz ciepła w powierzchniach grzewczych
◗ zamulenie i zakamienianie wymienników ciepła;
◗ przedziurawianie i przecieki, szczególnie pod złogami rdzy.
◗ w skrajnych przypadkach zablokowanie pompy i uszkodzenie łożysk;


W czasie korozji żelaza powstaje tlenek żelaza i magnetytu. Niestety ten dość niebezpieczny związek potrafi blokować pompy obiegowe oraz zapycha armaturę, wentyl i rury, powodując zakłócenia w funkcjonowaniu urządzenia. Pamiętajmy, że jeśli woda pobrana z instalacji grzewczej zabarwiona jest na brązowo lub czarno może to świadczyć właśnie o postępującej korozji.
Osady powstałe w wyniku wytrącania się związków z twardej wody mają niestety szkodliwy wpływ na działanie instalacji wodnych. Kamień jak i rdza mogą być powodem zatorów w rurach, straty wydajności i prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia elementów.
Osady mineralne czyli kamień, składają się z węglanów wapnia i magnezu. Węglany, które są nierozpuszczalne, wytrącane zostają przez ogrzewaną wodę, która zawiera rozpuszczalne wodorowęglany wapnia i magnezu. Wodorowęglany są nietrwałe termicznie i podczas ogrzewania rozpadają się, tworząc węglany, a tym samym kamień.
Pamiętajmy, że osadzaniu się kamienia w instalacjach sprzyja twardość wody – im jest większa, tym więcej się kamienia osadzi.
Niestety osadniki, filtry magnetyczne czy rozdzielacze, dzięki dodatkowemu wymiennikowi ciepła nie usuną problemu. Problem nie zostanie rozwiązany również, gdy wymienimy pompę obiegową czy armaturę. Trzeba dbać o instalację regularnie, stosując specjalne preparaty, gdyż jedynie one pozwolą zachować nam czystą instalację a co za tym idzie oszczędzić energię i naszą kieszeń.