hałas w instalacjach coNiejednokrotnie w krótkim odstępie czasowym po rozpoczęciu pracy instalacji c.o. właściciele zauważają różne uchybienia w jego funkcjonowaniu, przede wszystkim dobiegający hałas. Zobaczmy co może on oznaczać i jak się jego pozbyć.

Zacznijmy od podłączeń. Istotną sprawą przy podłączaniu grzejników do instalacji odpowiednie doprowadzenie przewodów do prawidłowych króćców podłączeniowych. Istotne znaczenie ma to przy grzejnikach z podłączeniem od dołu, które posiadają wkładkę termostatyczną. Najczęstszym błędem jaki się pojawia jest odwrotne podłączenie popełnione przez instalatora. Każdy producent podaje w swoich materiałach technicznych, w którym miejscu musi znajdować się przewód zasilający, a w jakim przewód powrotny. Skutkiem złego podłączenia jest zmiana kierunku przepływu co powoduje, że czynnik grzewczy dostaje się do gniazdka wkładki termostatycznej i działa na nią w kierunku prostopadłym, zamiast działać w kierunku równoległym. Taki błąd daje znać o sobie w postaci stukotu wkładki termostatycznej i potęgowany jest, gdy grzejnik jest ze stali.
Ułatwić zadanie w rozwiązaniu problemu może wymiana elementu przyłączeniowego na dole grzejnika. Należy wprowadzić krzyżowy zestaw przyłączeniowy zamiast prostego lub kątowego albo oddzielnych zaworów odcinających. Takie rozwiązanie zmieni układ rozpływu czynnika grzewczego na prawidłowy i usunie hałas.
Kolejnym powodem hałasu mogą być nastawy. Poszczególna wkładka termostatyczna posiada własny zakres regulowania przepływu czynnika grzewczego tzw nastawy. W przypadku grzejników boczno zasilanych, nie posiadających wkładki termostatycznej, zawór zewnętrzny ustawiony jest zawsze na nastawę otwartą (N), o maksymalnym polu przepływu.
Takie nastawienie nie zawsze jest odpowiednie dla danego domu czy budynku. Przeważnie w domkach jednorodzinnych, w małych instalacjach instalator nie musi w nie ingerować. Problem zaczyna się pojawiać jeśli napotkamy na budownictwo wielorodzinne, gdzie musimy porównać i sprawdzić poprawność nastawy z wartościami podanymi w projekcie. Tu problem pojawia się, gdy użytkownicy chcą zmieniać poszczególne wartości nastaw na wyższe bądź niższe co powoduje rozregulowanie całego układu centralnego ogrzewania. Gdy zostanie zmieniona wartość w grzejnikach na wyższą powoduje, że grzejniki najbardziej oddalone są chłodniejsze. Z kolei przestawienie na niższy wskaźnik grzejników na końcu instalacji spowoduje zwiększenie ciśnienia w grzejnikach tych najbliżej położonych kotłowni co wywoła hałas, którego źródłem będą ruchy wkładki termostatycznej. W jej wewnętrzna sprężyna wpada w harmoniczny ruch pod wpływem zwiększonego ciśnienia właśnie ona wywołuje regularny hałas, który może się zwiększać wraz z przekręcaniem głowicy termostatycznej.
Jeśli zatem powodem hałasu nie jest niewłaściwe podłączenie grzejników do instalacji c.o. to najprawdopodobniej mamy do czynienia ze zmianą ciśnienia w poszczególnych jej punktach.
Najłatwiej można sprawdzić w domkach jednorodzinnych, w których jest łatwy dostęp do wszystkich pomieszczeń grzewczych. Sprawa bardziej się komplikuje w domkach wielorodzinnych lub bokach. Dlatego właśnie na problemy związane z hałasem najbardziej narażone są te drugie domki. Pomocne okazać mogą się coroczne przeglądy.