gwintownica do rurGwintownica to narzędzie nazywane również gwinciarką. Służy do wykonywania nacięć na konkretnych powierzchniach. Sam proces gwintowania polega na tworzeniu wgłębień  wzdłuż linii śrubowej na powierzchni wałka bądź otworu. Podczas tych czynności kształtują się gwinty zewnętrzne oraz wewnętrzne. Tym urządzeniem możemy również naprawić uszkodzone gwinty, a także oczyścić je z korozji. Na obu końcach znajdują się ostrza do gwintów wewnętrznych - używane jak pojedyncze segmenty gwintownika, a powierzchnie boczne narzędzia wykorzystuje się do poprawiania gwintów zewnętrznych.

Wyróżniamy trzy rodzaje gwintownic:

  • ręczna,
  • ręczna napędzana elektrycznie,
  • stacjonarna o napędzie elektrycznym.

Dzięki temu urządzeniu mamy możliwość wykonania małych napraw kanalizacyjnych lub też przygotowania zakończenia rur do nakręcania śrub. W pierwszej kolejności musimy dobrać właściwą narzynkę, którą następnie umieścimy w gwintownicy i dokręcimy. Następnie na rurę nakładamy prostopadle gwintownicę i dokręcamy ją do elementu, który będzie poddawany obróbkom.

Dalej przechodzimy do wykonania narzynką dwóch obrotów w prawo, a następnie cofamy ją o jeden obrót w lewo, po czym powtarzamy tę czynność do momentu, w którym uzyskamy już zamierzony efekt, czyli odpowiednią długość gwintu. Na końcu pozostaje jedynie poluzować śrubę regulacyjną narzynki. Możemy jeszcze kilkukrotnie powtórzyć obroty, jeśli zależy nam na nadaniu ostatecznego kształtu gwintowi.

Chcąc gwintować rury, musimy przede wszystkim dokładnie je oczyścić, a także sprawdzić za pomocą kątownika, czy płaszczyzna czołowa jest prostopadła do osi obrabianego przedmiotu. W przypadku, gdy wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, musimy opiłować płaszczyznę czołową przy użyciu pilnika. Najlepiej umieścić rurę w imadle i dopiero przystąpić do opiłowywania, dzięki czemu znacznie szybciej i wygodniej wykonamy tę czynność.

Zanim zaczniemy gwintować, powinniśmy zadbać o nasmarowanie zakończenia rury specjalistycznym olejem do gwintowania. Jeśli takowego nie posiadamy, możemy zamiennie użyć oleju silnikowego, lnianego lub rzepakowego. Dopiero po tej czynności możemy nałożyć gwintownicę na rurę.