czyszczenie kotłaJeśli patrzysz na wylot na dachu i widzisz warstwę sadzy na ściankach ponad 2 mm to oczywiście jest to już najwyższy czas aby przystąpić do jego czyszczenia. Zawsze możesz poprosić fachowców o jego sprawdzenie.

Porządne wyczyszczenie kotła polega na dokładnym zeskrobaniu centymetrowej skorupy sadzy i smoły.

Przed sprawdzeniem kotła czy dobrze został wyczyszczony należy sprawdzić instalację grzewczą. Najczęściej w układzie otwartym wylot gorącej wody z kotła powinien łączyć się z otwartym naczyniem wzbiorczym umiejscowionym w najwyższym punkcie instalacji. Połączenie takie musi być zrealizowane albo przez jeden z pionów, który zasila grzejnik albo dzięki osobnej rurze wzbiorczej. W wymienionych przypadkach na ścieżce z kotła do naczynia wzbiorczego nie powinno być żadnych elementów, pomp ani zaworów, a rura musi być możliwie jak najprostsza o grubości 1 cala.

Najczęstszymi błędami w instalacji grzewczej są: montaż zaworów na wyjściach z kotła, brak obejścia pompy, montaż naczynia wzbiorczego na samym końcu instalacji oraz zamontowanie kotła w układzie zamkniętym, który nie jest do tego przystosowany.

Aby przystąpić do sprawdzenia czy kocioł został dobrze oczyszczony i dobrze funkcjonuje należy najpierw sprawdzić połączenia z kominem. Rura łącząca kocioł z kominem powinna być bardzo dobrze zamocowana do kotła i do otworu w ścianie komina. Otwór powinien być bardzo szczelnie zabezpieczony najlepiej niepalnym, elastycznym materiałem. Przystępując do sprawdzenia kotła należy zobaczyć jaki rodzaj kotła posiadamy. W kotle bez nadmuchu wystarczy ustawić stałe otwarcie dolnej klapki przy użyciu śruby regulacyjnej. Musi on być wystarczający do utrzymania żaru. W kotle z miarkownikiem mechanicznym najlepiej jest użyć również regulacji na śrubę a miarkownik dopiąć w momencie, gdy skoksuje się cały zasyp. Natomiast jeśli nie chcesz później zaglądać do kotłowni, to dopnij miarkownik zaraz po rozpaleniu a dzięki śrubie nastaw minimalne otwarcie klapki powietrza głównego tak aby miarkownik nie domykał jej do końca. Natomiast w kotle z nadmuchem duże znaczenie ma sterownik. Najbardziej trafne byłoby aby sterownik posiadał algorytm PID, dzięki czemu stale będzie dostarczane powietrze do spalania.

Gdy żar dojdzie do rusztu i cały zasyp został skoksowany można dużo lepiej wpływać na regulację dopływu powietrza a także odcinać go całkowicie. Takie kroki pozwalają na lepsze wykorzystanie i zarządzanie kotłem co w efekcie daje nam lepsze ciepło w domu.